#astaden

A-Staden är ett svenskt miljökonsultföretag som sysslar med produktutveckling. Vårt mål är att nå ut med produkter som förhindrar beteenden som påverkar miljön på ett negativt sätt. Vi består av ett team med expertis från entreprenörskap och affärsutveckling.

 

Ett av våra mål är att få återförsäljare i Sverige och utomlands att sälja vår portabla fickaskkopp Trashpocket i samband med cigarettförsäljning.
 

Vi vill också engagera och samarbeta med landets kommuner, föreningar, andra företag och organisationer för att gemensamt finna lösningar och hitta metoder för att reducera småskräp och fimpar på våra gator och torg och i naturen.
 

Vi driver även en kampanj för att öka medvetenheten om på vilka sätt cigarettfimpar och annat småskräp har en negativ inverkan på miljön.
 

Vi lanserar Trashpocket på grund av att den genom sin funktion och egenskaper en produkt som är det uppenbara valet för rökare och andra när det handlar om en realistisk syn på hur man kan komma till rätta med nedskräpningen.

©2019 av A-Staden.