#miljö

I hela världen slängs omkring 12 miljarder cigarettfimpar på marken varje dag. Trots att rökningen har minskat och nya rökförbud minskar de ställen där rökning är tillåten så slängs det i Sverige omkring 3 miljoner fimpar på marken varje dag.
 

Idag utgör fimpar 65% av allt skräp på gator i Sverige och städkostnaden för detta uppskattas till omkring 800 miljoner kronor per år!
 

Problemet med mindre icke brandfarligt skräp består av stora kvantiteter tuggummi, snus och godisomslag. Taget tillsammans skapar allt mindre skräp ett stort problem både för miljön i städer och i naturen men också för djur som skadas av detta inövade mänskliga beteende.
 

Cigarettfimpar innehåller 7000 giftiga substanser som kadmium, nickel, arsenik, mikroplaster med mera. Nya studier visar att en cigarettfimp förgiftar och gör drygt 2 liter vatten otjänligt samt förorenar 500 liter vatten. Eftersom cigarettfimpar sedan 1950-talet varit det skräp som ensamt stått för den ojämförligt största delen av skräpet sedan dess betyder det att nästan allt vatten runtomkring oss har blivit påverkat av miljögifter från slängda cigarettfimpar.
 

Vi vill göra vad vi kan för att förhindra spridningen av dessa giftiga substanser som Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent - kampanjen varnat om i många år!

 

Kadmiumet till exempel i fimpar som slängs är skadligt för mikroorganismer och vattenlevande arter och tas upp av rotsystemet hos växter. Mikroplaster sprids från fimpar och återfinns i fisk och skaldjur. Gifterna från fimpar hamnar till stor
del i vårt vatten via dagvattenbrunnar till vattendrag och via reningsverken, som inte kan ta bort alla dessa giftiga ämnen hamnar de gifterna till slut i vårt dricksvatten. I kretsloppet hamnar dessa gifter sedan i människans och djurens kroppar med negativa konsekvenser för vår hälsa och naturen.


Det måste gå att komma till rätta med detta miljöproblem med en lösning som är praktisk och enkel:

Vi har en befolkning som är mycket miljömedveten och den insats som en distributör av Trashpocket gör leder till minskad nedskräpning då den förenklar valet att ta det egna ansvaret för det skräp man producerar. I takt med ökad medvetenhet om fimpars och plastprodukters skadliga inverkan på miljön så kastar folk mer och mer motvilligt skräp och fimpar på marken, men de gör det ändå.
 

Trashpocket gör det enkelt att låta bli att skräpa ner då den på grund av sin utformning är enkel att ha med sig hela tiden. Den ger bara en skjuts i rätt riktning så att det är lättare att tillämpa den omsorg om närmiljön som vi redan visar när vi sopsorterar, pantar tomglas och väljer miljövänliga produkter.

 

©2019 av A-Staden.